I den hendelsen av at det finnes en uoverensstemmelse mellom den engelske versjonen av vilkårene for bruk og den norske versjonen, skal den engelske versjonen ALLTID anses som å være den korrekte og gjeldende. Du finner den engelske versjonen etter den norske, se nedenfor.

1. Introduksjon

GDC Media Limited ("GDC") og alle andre enheter som kontrolleres av, eller er affiliert, eller er under normalt samarbeid med GDC er fra nå av kollektivt referert til som "vi," "oss" eller "vår".

Vennligst les disse brukervilkårene nøye før du bruker noen av GDC sine sider. Ved å bruke en GDC side, gir du ditt samtykke til disse brukervilkårene. Hvis du ikke er enig i disse brukervilkårene, kan du ikke bruke GDC sine sider. Vi reserverer rettigheten, på vår diskresjon, til å forandre, endre, legge ved, eller slette deler av disse vilkårene når som helst i følge prosedyrene som er utlyst i avsnitt 15, merket "Tillegg og Forandringer".

2. Behandling

Du erkjenner at disse brukervilkårene støttes av rimelige motytelser, og mottak og dekkelse er herved anerkjent. Uten å begrense det foregående, erkjenner du at slike vurderinger omfatter, uten begrensning, ditt bruk av GDC nettsider samt mottakelse av data, materiell, og informasjon som er tilgjengelig på eller gjennom GDC nettsider, muligheten for vår vurdering, bruk, og/eller visning av dine søk (som er definert i avsnitt 4 merket "Innleveringer"), og muligheten for publisering og promotering av vår gjennomgang, bruk, eller visning av dine søk.

3. Restriksjoner for bruk av materiale

All informasjon, innhold, og material på GDC nettsider er vår opphavsrett beskyttede eiendom, eller opphavsrettsbeskyttet eiendom av vår lisensgivere eller lisenstakere. Alle varemerker, tjenestemerker, varenavn, og vareomslag eies av oss og/eller våre lisensgivere eller lisenstakere. Ingen informasjon, innhold, eller materiale fra noen GDC nettsider eller andre nettsider som eies, drives, lisensieres, eller kontrolleres av oss får kopieres, reproduseres, republiseres, lastes opp, legges ut, overføres, eller distribueres på noen måte, bortsett fra at du kan laste ned en kopi av informasjonen, innholdet, eller materialet på en enkelt datamaskin for personlig, ikke-kommersielt hjemmebruk, forutsatt at (a) du beholder alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter, (b) du ikke gjør noen forandringer av informasjon, innhold, eller materiell, (c) du ikke bruker informasjonen, innholdet, eller materialet på en måte som antyder en forbindelse med noen av våre produkter, tjenester, eller merker, og (d) du ikke laster ned informasjon, innhold, eller materiale for å unngå fremtidige nedlastninger fra noen GDC nettsider. Bruken av informasjon, innhold, eller materiale fra en GDC nettside på noen annen nettside eller datamiljø er forbudt.

GDC nettsidene er kun for personlig bruk. Du får ikke bruke GDC nettsidene for kommersielt formål eller på noen måte som er ulovlig, eller gjør skade på oss eller noen annen person eller enhet, som fastsettes i vår diskresjon.

4. Innleveringer

Hvis du bevisst eller ubevisst sender oss uoppfordret innleveringer, eller gjennom funksjoner eller aktiviteter på noen GDC nettside (inkludert, men ikke begrenset til, spill, konkurranser, kampanjer, og offentlige forum (definert nedenfor i avsnitt 6 merket "OFFENTLIGE FORUM OG KOMMUNIKASJON")), du sender, legger opp, eller på noen annen måte sender oss informasjon, innhold, eller materiale, inkludert, uten begrensning, data, tekst, meldinger, filer, bilder, fotografier, videoer, audiovisuelle verk, musikalske komposisjoner (inkludert sangtekster), lydopptak, innlegg, din og/eller andre personers navn, likheter, stemmer, brukernavn, profiler, handlinger, opptredener, forestillinger, og/eller annen biografisk informasjon eller materiale, nettsider og andre materialer (samlet kalt "brukergenerert innhold") gjennom slike funksjoner eller aktiviteter (som brukergenerert innhold, sammen med uønsket innleveringer, "Innleveringer"), vi (og våre lisenstakere, distributører, agenter, representanter og andre autoriserte brukere) skal ha rett til ubegrenset bruk av slike oppføringer for ethvert formål, kommersielle eller andre, uten krav om noen tillatelse fra eller betaling til deg eller noen annen person eller enhet. Hvis det finnes noen tvil eller tvetydighet om hvorvidt noen brukergenerert innhold utgjør in innlevering, skal slike brukergenerert innhold anses for å være en Innlevering. Ingen materiale skal være underlagt taushetsplikt fra vår side og vi skal ikke holdes ansvarlig for bruk eller avsløring av noen oppføringer. Uten å begrense det foregående, gir du herved oss (og våre lisenstakere, distributører, agenter, representanter og andre autoriserte brukere), uten krav om tillatelse fra eller betaling til deg eller noen annen person eller enhet, en vedvarende, ikke-eksklusiv, ugjenkallelig, fullt betalt, royalty-fri, underlisensierbar og overførbar global lisens til å bruke, gjenbruke, reprodusere, vise, stille ut, distribuere, re-distribuere, kopiere, varte, lagre, cache, arkivere, indeksere, kategorisere, kommentere, broadcaste, streame, redigere, endre, modifisere, tilpasse, oversette, lage avledende verker basert på og offentlig fremføre slike oppføringer, helt eller delvis, i alle medieformater og kanaler kjent nå eller heretter utviklet (inkludert, uten begrensning, på GDC nettsider og på tredjeparts nettsider) for alle formål, inkludert, uten begrensning, nyheter, reklame, promotering, markedsføring, handel, eller kommersielle formål, uten ytterligere forvarsler til deg og med eller uten henvisning (den "Innsendt lisens"). I den grad oppføringer skrevet av deg inneholder originale sanger og opptak, representerer du herved at du er medlem av ASCAP, BMI, SESAC, eller annen gjeldende rettighetssamfunn og at alle musikalske komposisjoner (inkludert sangtekster) som finnes i slike oppføringer er tilgjengelig for lisensiering for oss (og våre lisenstakere, distributører, agenter, representanter, og andre autoriserte brukere) direkte fra slike samfunn. Uavhengig av det foregående, uavhengig av om du er medlem av en hvilken som helst rettighetssamfunn, gir du herved oss (og våre lisenstakere, distributører, agenter, representanter, og andre autoriserte brukere) en vedvarende, ikke-eksklusiv og ugjenkallelig lisens til å offentlig fremføre hver musikalsk komposisjon (inkludert sangtekster) som finnes i slike oppføringer. I den grad vi etterspør oppføringer gjennom funksjoner eller aktiviteter på GDC nettsider (inkludert, men ikke begrenset til, spill, konkurranser, kampanjer, og offentlig forum (definert nedenfor i avsnitt "OFFENTLIGE FORUM OG KOMMUNIKASJON" som krever bruk av våre opphavsrettsbeskyttede verker (helt eller delvis), gir vi deg herved en ikke-eksklusiv lisens til å lage avledede verker ved hjelp av våre opphavsrettsbeskyttede verker (helt eller delvis); forutsatt at en slik lisens skal være betinget din tildeling av alle rettigheter i det arbeidet du lager for oss (og våre lisenstakere, distributører, agenter, representanter og andre autoriserte brukere). Hvis slike rettigheter ikke er knyttet til oss (og våre lisenstakere, distributører, agenter, representanter og andre autoriserte brukere), blir din lisens til å lage verker med hjelp av våre opphavsrettbeskyttede materiale (helt eller delvis) ugyldig. Du godtar denne overføringen av rettigheter, samtykker, avtaler og oppgaver uansett om dine oppføringer brukes av oss.

Du utnevner herved oss som din agent med fullmakt til å inngå og gjennomføre ethvert dokument og/eller utføre enhver handling vi finner hensiktsmessig for å bekrefte overføringen av rettigheter, samtykker, avtaler, tildelinger, og bortfall som er beskrevet i disse vilkårene for bruk.

Du godtar at enhver oppføring du legger ikke blir gjort i fortrolighet eller tillit og at ingen konfidensiell eller finansmessig relasjon er tiltenkt eller opprettet mellom deg og oss på noen måte. I den grad noen "moralske rettigheter", "sekundære rettigheter" eller liknende rettigheter i eller til Innleveringen eksisterer og ikke utelukkende eies av oss, er du enig om ikke å håndheve slike rettigheter på oss eller våre lisensinnehavere, distributører, agenter, representanter, og andre autoriserte brukere, og du skal anskaffe samme avtale om ikke å håndheve fra noen som kan ha slike rettigheter.

. Uten å begrense omfanget av oppføring lisens eller eventuell fremtidig overføring av rettigheter, samtykker, avtaler, tildelinger, og bortfall du kan gjøre med hensyn til partnere, bekrefter du herved enhver tidligere overføring av rettigheter, samtykker, avtaler, tildelinger, og bortfall av deg med hensyn til oppføringer du har lagt ut hos oss

5. Registrering Informasjon og Sikkerhet

Du samtykker i å gi, vedlikeholde, og oppdatere sanne, nøyaktige, oppdaterte og fullstendige opplysninger om deg selv når du blir bedt av våre registeringsprosesser ("registeringsdata"). Hvis du oppgir informasjon som ikke tilfredsstiller denne bestemmelsen, eller vi har rimelig grunn til å mistenke så mye, har vi rett til å suspendere eller avslutte din konto og nekte enhver nåværende eller fremtidig bruk av GDC nettsiden (eller deler av denne).

Du godtar også å varsle oss ved hjelp av skjemaet som ligger på (https://kax.ie/#contact) om uautorisert bruk av ditt brukernavn, passord, eller annen kontoinformasjon, eller andre brudd på sikkerheten som du blir klar over som involverer eller er relatert til GDC nettsider. I tillegg samtykker du til å avslutte kontoen din på slutten av hver økt.

Vi tar eksplisitt forbehold om eventuelle og alle tap og skader som følge av din unnlatelse av å overholde denne delen.

6. Offentlige Forum og Kommunikasjon

"Offentlige Forum" betyr et område, side, eller funksjon som tilbys som en del av en GDC nettside som lar brukere eller besøkende av annen GDC nettsider (a) til å sende inn, poste, vise og/eller se på Brukergenerert Innhold og/eller (b) til å kommunisere, dele, eller bytte Brukergenerert Innhold med andre GDC brukere, besøkende og medlemmer av allmennheten, inkludert, uten begrensning, et chatteområde, oppslagstavle, instant messaging, mobil meldinger, sosiale mediemiljøer, profilside, samtaleside, og epostfunksjon.

Du erkjenner at alt du sender til en GDC side ved hjelp av offentlig forum kan bli rutet gjennom våre servere, serverne til en eller flere tredjeparter på våre vegne og på internett, og kan sees på internett av allmennheten og derfor har du ingen forventning om personvern med hensyn til en slik oppføring. Du erkjenner at offentlige forum og funksjoner som tilbys er for offentlig og ikke privat kommunikasjon. Vi kan ikke garantere sikkerheten for informasjon du oppgir gjennom noen av disse mediene: du gjør alle slike offentliggjøringer er på egen risiko.

Du er og skal forbli ansvarlig for Brukergenerert Innhold som sendes og /eller legges inn under ditt brukernavn eller på noen annen måte av deg på noen Offentlige Forum og for konsekvensene av å legge ut og publisere samme. Du erkjenner at bruker av Brukergenerert Innhold publisert på et Offentlig Forum skjer på egen risiko. For eksempel er vi ikke ansvarlige for, og vi godkjenner ikke, meninger, råd, eller anbefalinger lagt ut eller sendt av brukere i noen offentlig forum og vi fraskriver oss ethvert ansvar i forbindelse med dette.

Vi forbeholder oss retten til skjerme, avvise innlegg, fjerne, eller redigere Brukergenerert Innhold når som helst og for enhver eller ingen grunn i vår absolutte og eget godtfinnende uten forvarsel. Hvis vi velger å skjerme Brukergenerert Innhold, kan det være en forsinkelse i publisering av slikt innhold i et offentlig forum for å tillate en evalueringsprosess. Hvis vi har spørsmål om ditt Brukergenererte Innhold, inkludert, uten begrensning, opphavsrett, kan vi kontakte deg for ytterligere informasjon, inkludert, for eksempel, for å verifisere at du eier opphavsretten eller på annen måte har fått tillatelse til å publisere materialet.

Når man deltar i et offentlig forum, aldri anta at folk er som de sier de er, vet hva de sier de vet, eller er tilknyttet de som de sier de er tilknyttet. Informasjon hentet fra et Offentlig Forum kan være upålitelig, og det er ikke en god idé å ta noen handling, inkludert å handle eller gjøre noen investeringsbeslutninger, basert utelukkende eller i stor grad på informasjon du ikke kan bekrefte. Vi kan ikke være ansvarlig for nøyaktigheten av Brukergenerert Innhold som finnes på et Offentlig Forum, og vi kan ikke være ansvarlig for noen handel, investeringer, eller andre beslutninger eller handlinger som tas eller følger på grunnlag av slik informasjon eller innhold.

Din evne til å få tilgang til og lese Brukergenerert Innhold i et Offentlig Forum og/eller for å sende og/eller publisere Brukergenerert Innhold i et Offentlig Forum kan være underlagt visse aldersgrenser og/eller relaterte prosedyrer som vi han revurdere når som helst og uansett årsak. Alle slike aldersbegrensninger og prosedyrer vil bli lagt ut i Offentlige Forum, når det er aktuelt.

7. Husregler

Følgende er en liste over husregler som gjelder for GDC nettsider. Ved å bruke GDC nettsider, samtykker du i at:

 • Du vil ikke sende, publisere, distribuere, eller på annen måte gjøre tilgjengelig eller overføre Brukergenerert Innhold som: (a) er ærekrenkende, fornærmende, støtende, trakasserende, truende, eller som kan anses som forfølgelse eller utgjør en invasjon av en rett til privatliv for en annen person; (b) er hyklersk, hatefullt, rasistisk eller på annen måte støtende; (c) er voldelig, vulgær, obskønt, pornografisk eller på annen måte seksuelt; (d) er ulovlig eller oppfordrer til eller tar til orde for ulovlig aktivitet eller diskusjon av ulovlige aktiviteter med den hensikt av å begå dem; (e) krenker eller bryter noen rett til en tredjepart, eller nasjonal eller internasjonal lov, regel, eller forskrift, inkludert, men ikke begrenset til (i) opphavsrett, patenter, varemerker, forretningshemmeligheter eller andre eiendomsrettigheter; (ii) retten til privatliv (spesifikt, må du ikke distribuere en annen persons personlige informasjon av noe slag uten deres tillatelse) eller publisitet; eller (iii) eventuelle forpliktelser; eller (f) ikke er i samsvar med alle vilkår og betingelser som gjelder for Innlevering Lisens (angitt ovenfor i avsnitt 4 merket "Innleveringer");
 • Du eier eller har de nødvendige rettigheter, lisenser, samtykkelser, og tillatelser, uten behov for tillatelse fra eller betaling til en annen person eller enhet, for å bruke, og for å gi oss tillatelse til å bruke, distribuere eller på annen måte utnytte alle måter tillate av disse vilkårene for bruk (inkludert, uten begrensning, partnere lisens), alle opphavsrettigheter, varemerker, patenter, forretningshemmeligheter, personvern, og publisitetsrettigheter (inkludert, uten begrensning, navn, likheter, og stemmer) og/eller andre eiendomsrettigheter som finnes i Brukergenererte Innhold som du sender inn, poster, innrykker, distribuerer eller på annen måte gjør tilgjengelig eller overfører. Som nevnt ovenfor med hensyn til Innleveringslisens (angitt i avsnitt 4 merket "Innleveringer"), i den grad oppføringer innsendt og/eller lagt ut av deg inneholder originale sanger og opptak, representerer du herved at du er medlem av ASCAP, BMI, SESAC, eller andre gjeldende rettighetssamfunn, og at alle musikalske komposisjoner (inkludert sangtekster) som finnes i slike oppføringer er tilgjengelig for lisensiering til oss direkte fra slike samfunn. Uavhengig av det foregående, uavhengig av om du er medlem av en hvilken som helst rettighetssamfunn, gir du oss herved en vedvarende, ikke-eksklusiv og ugjenkallelig lisens til å offentlig fremføre hver og en musikalske komposisjon (inkludert sangtekster) som finnes i slike Innleveringer;
 • Du vil ikke (a) annonsere eller selge produkter, tjenester eller annen måte (for profitt eller ikke) be andre (inkludert, uten begrensning, oppfordringer for bidrag eller donasjoner) eller bruke Offentlige Forum for kommersielle formål av noe slag, eller (b) bruke noe produkt eller tjeneste tilgjengelig på en GDC nettside (inkludert, uten begrensning, elektroniske gratulasjonskort, epostfunksjoner (for eksempel sende epost til en venn) og RSS feeds eller andre lignende feeds) for kommersielle formål av noe slag;
 • Du vil ikke sende, poste, skrive, distribuere, eller på annen måte gjøre tilgjengelig eller overføre programvare eller annen datafil som kan inneholde virus eller andre skadelige komponenter eller på annen måte ødelegge eller skade tilkoblede nettverk, eller forstyrre en annen persons bruk eller nytelse av GDC steder;
 • Du vil ikke etterligne en person eller en enhet eller uriktig fremstille din identitet eller tilknytning til noen person eller enhet, inkludert, uten begrensning, å bruke en annen persons brukernavn, passord, eller annen kontoinformasjon, eller en annen persons navn, likhet, stemme, bilde, eller fotografi;
 • Du vil ikke engasjere deg i antisosial, forstyrrende, eller destruktive handlinger, blant annet, "flaming", "spamming", "flooding", "trolling", og "griefing", som disse begrepene vanligvis forstås og bruker på internett;
 • Du vil ikke slette noen juridiske betingelser, fraskrivninger, eller proprietære merknader som opphavsrett eller varemerkesymboler, eller endre logoer som du ikke eier eller har tillatelse til å endre;
 • Du vil ikke sende, publisere, laste opp, eller på annen måte gjøre tilgjengelig eller overføre Brukergenerert Innhold eller gi uttalelser i noe offentlig forum som ikke vanligvis hører til det angitte emnet eller temaet i det offentlig forum;
 • Du vil ikke sende, publisere, skrive, distribuere, eller på annen mæte gjøre tilgjengelig eller overføre (eller forsøke å sende inn, publisere, skrive, distribuere, eller på annen måte forsøke å gjøre tilgjengelig eller overføre) noen Brukergenerert Innhold i strid med et offentlig forum restriksjoner, inkludert, men ikke begrenset til, aldersgrenser, prosedyrer og/eller disse vilkårene for bruk; og
 • Du vil ikke engasjere deg i (eller forsøke å engasjere deg i) noen kriminell aktivitet, inkludert, men ikke begrenset til, barnepornografi, forfølgelse, seksuelle overgrep, forfalskning, smugling av uanstendig eller stjålet materiale, narkotikahandel, trakassering, tyveri, og konspirasjon for å begå kriminelle handlinger.

Vi kan ikke og vil ikke garantere at andre brukere er eller vil bli i samsvar med de foregående husregler eller andre bestemmelser i disse vilkårene for bruk, og i forholdet mellom deg og oss, antar du herved all risiko for skade eller skade som følge av slik manglende etterlevelse.

I den grad noen funksjon på en GDC nettside krever at du sender inn din epostaddresse eller mobilnummer for å sende et kort, e-post eller melding, må du, og samtykker du, herved til å oppgi din faktiske epostadresse eller mobilnummer. Enhver forretningsbruk, "re-mailing", eller søknad med et annet høyt volum er strengt forbudt. Du har ikke tillatelse til å sende kort, e-post, eller meldinger ved hjelp av et automatisert program. Elektroniske gratulasjonskort, e-post, og mobilmeldinger kan ikke inneholde upassende språk eller bilder eller opphavsrettsbekyttet materiale (uten samtykke fra rettighetsinnehaver) eller oppfordre til ulovlig aktivitet. Vi forbeholder oss retten til ikke å levere elektroniske gratulasjonskort, e-post, og mobilmeldinger som bryter disse retningslinjene.

8. Vår Rettighet til å fjerne Innehold

Vi forbeholder oss retten til, men fraskriver forpliktelser eller ansvar, til å gjerne alt Brukergenerert Innehold fra alle GDC nettsider som (a) bryter med disse vilkårene for bruk (inkludert, men ikke begrenset til, husregler), og (b) å overholde alle stevning, ordre eller på annen måte samarbeide med polititjenestemenn i forbindelse med identifisering av enhver bruker som anklages for å bruke en GDC side i strid med loven. Hvis vi finner hensiktsmessig i vår egen rett, forbeholder vi oss retten til å bevare en registering av en slik Brukergenerert innhold og gi hele eller deler av denne til polititjenestemenn.

9. Innhold knyttet til enhver GDC nettside

Du bør være klar over at når du er på en GDC side, kan du bli henvist til andre nettsider som er utenfor vår kontroll. Det finnes lenker til andre nettsider fra GDC nettsider som tar deg utenfor vår tjeneste. For eksempel, hvis du klikker på en banner-annonse eller et annet søkeresultat, kan klikket ta deg vekk fra det GDC nettsiden. Dette inkluderer lenker fra annonsører, sponsorer, og innholdspartnere som kan bruke vår logo(er) som en del av en co-branding forhold. Du erkjenner at når du klikker på en link som etterlater en GDC side, er nettstedet du lander på ikke kontrollert av oss og ulike brukervilkår og retningslinjer for personvern kan gjelde. Ved å klikke på lenker til andre nettsider, bekrefter du at vi ikke er ansvarlige for disse nettsidene. Vi forbeholder oss retten til å deaktivere lenker fra tredjepartsnettsider til enhver GDC side, selv om vi ikke er forpliktet til å gjøre det.

Vi gir ingen garantier vedrørende innholdet av nettsider oppført i noen av våre kataloger, Derfor kan vi ikke holdes ansvarlig for nøyaktighet, relevans, overholdelser av opphavsrett, lovlighet, eller anstendighet av materialet i områder oppført i søkeresultatene eller på annen måte er knyttet til en GDC nettside.

10. Ansvarsfraskrivelse

INFORMASJONEN, INNHOLDET, OG MATERIALET PÅ GDC NETTSIDER LEVERES "SOM DEN ER" OG UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, DIREKTE ELLER INDIREKTE. SÅ LANGT SOM TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVGIVNING, GIR VI INGEN GARANTIER, DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. VI GARANTERER IKKE AT FUNKSJONENE I INFORMASJONEN, INNHOLDET OG MATERIALET PÅ GDC NETTSIDEN (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, BRUKERGENERERT INNHOLD), VIL VÆRE UAVBRYTT ELLER FEILFRIE, AT FEIL VIL BLI RETTET OPP ELLER AT NOEN GDC NETTSIDE ELLER SERVERE SOM LAGER SLIK INFORMASJON, INNHOLD, ELLER MATERIALE ER FRIE FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. VIDERE PÅTAR DU ALLE KOSTNADER FOR ALL NØDVENDIG SERVICE, REPARASJONER ELLER KORREKSJONER. VI GARANTERER IKKE ELLER GIR NOEN UTTALELSER OM BRUKEN AV ELLER RESULTATET AV BRUK AV INFORMASJON, INNHOLD, MATERIALE, PRODUKTER ELLER TJENESTER SOM FINNES PÅ ELLER TILBYS, GJORT TILGJENGELIG GJENNOM, ELLER PÅ ANNEN MÅTE ER RELATERT TIL NOEN GDC SIDE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, BRUKERGENERERT INNHOLD, ELLER NOEN TREDJEPARTSNETTSTEDER ELLER TJENESTER KNYTTET TIL GDC NETTSIDER I FORHOLD TIL DERES RIKTIGHET, NØYAKTIGHET, FULLSTENDIGHET PÅLITELIGHET, SIKKERHET ELLER LIKNENDE. GJELDENDE LOV TILLATER IKKE UNNTAK AV INDIREKTE GARANTIER, SÅ DET OVENFOR GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for nøyaktighet, fullstendighet, eller tilgjengelighet av informasjon, innhold, og materiale funnet på nettsider som lenker til eller fra GDC sider. Vi kan ikke garantere at du blir fornøyd med noen produkter eller tjenester som du kjøper fra en tredjepartsnettside som linker til eller fra en GDC nettside eller tredjepartsinformasjon, innhold, eller materiale på våre nettsider (inkludert, uten begrensning til, Brukergenerert innhold i offentlig forum). Vi støtter ikke noen av varene, vi har heller ikke tatt noen skritt for å bekrefte nøyaktigheten, fullstendigheten, eller påliteligheten av, noe av informasjonen, innholdet, eller materialet som finnes på en tredjepartsnettside. Vi gjør ingen garantier med hensyn til sikkerheten til informasjon, innhold, eller materiale (inkludert, men ikke begrenset til, kredittkort og annen personlig informasjon) du kan bli bedt om å gi til noen tredjepart. Du gir herved avkall på eventuelle krav fra oss med hensyn til informasjon, innhold, og materiale på våre nettsider, og all informasjon, innhold, og materiale du gir til en slik tredjepartsnettside (inkludert, uten begrensning til, kredittkort og annen personlig informasjon). Vi oppfordrer deg til å gjøre de undersøkelser som du føler er nødvendig eller hensiktsmessig før du fortsetter med noen online eller offline transaksjon med noen av disse tredjepartene.

11. Erstatning

Du er fullt ansvarlig for å hemmeligholde ditt brukernavn, passord, og kontoen(e) din(e). Du samtykker herved i å erstatte, forsvare, og holde oss, våre lisensgivere, lisenstakere, distributører, agenter, representanter, og andre autoriserte brukere, og hver av de foregående enheters respektive forhandlere, distributører, tjenesteleverandører og leverandører, og alle de foregående enheters respektive ledere, direktører, eiere, ansatte, agenter, representanter, og stedfortredere (samlet, "Erstatningsberettigede parter") skadesløse fra og mot ethvert og alle tap, skader, ansvar, og kostnader (inkludert, men ikke begrenset til, oppgjørskostnader og eventuelle juridiske eller andre avgifter og utgifter for undersøkelser av eller forsvar mot handlinger eller varslede handlinger) i forbindelse med eventuelle krav som oppstår som følge av eventuelle brudd på disse vilkårene for bruk eller grav som oppstår fra kontoen(e) din(e). Du skal gjøre ditt beste til å samarbeide med oss i forsvaret av ethvert krav. Vi forbeholder oss retten til, på vår egen bekostning, for å ansette egne rådgivere og påta oss det eksklusive forsvaret og kontroll over enhver sak som du ellers er erstatningsansvarlig for.

12. Begrensning av Ansvar

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, FORSØMMELIGHET, SKAL VI VÆRE ANSVARLIG FOR DEG ELLER NOEN ANNEN PERSON ELLER ENHET FOR DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE ELLER FØLGESKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAPT FORTJENESTE, PERSONSKADE (INKLUDERT DØD) OG EIENDOMSKADE AV NOE SLAG, SOM SKYLDES (A) BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE NOEN GDC NETTSIDE ELLER INNHOLD, MATERIALER, ELLER FUNSKJONER PÅ SLIKE NETTSIDER, ELLER (B) OPPFØRSEL ELLER HANDLINGER, ENTEN ONLINE ELLER OFFLINE, FRA NOEN BRUKER AV GDC NETTSIDE ELLER ANNEN PERSON ELLER ENHET, SELV OM VI HAR GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. UNDEN INGEN OMSTENDIGHETER SKAL VÅRT SAMLEDE ANSVAR OVENFOR DEG FOR ALLE SKADER, TAP OG GRUNNLAG FOR SØKSMÅL ENTEN PÅ KONTRAKT (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UAKTSOMHET) ELLER ANNET VÆRE MER ENN BELØPET BETALT AV DEG, OM NOE, ELLER $100 USD (DEN SOM ER MINST) FOR TILGANG TIL ELLER DETAGELSE I ALLE AKTIVITETER KNYTTET TIL NOEN GDC SIDE.

VIDERE, IKKE NOEN OMSTENDIGHETER SKAL VI, VÅRE LISENSGIVERE OG LISENSTAKERE, ELLER NOEN AV DE NEVNTE ENHETERS RESPEKTIVE FORHANDLERE, DISTRIBUTØRER, SERVICE OG LEVERANDØRER HOLDES ANSVARLIG FOR EVENTUELLE FORSINKELSER ELLER HENDELSER SOM FØLGER DIREKTE ELLER INDIREKTE AV EN HANDLING AV FORCE MAJEURE ELLER ÅRSAKER UTOVER VÅR ELLER DERES BEGRENSNING, UTSTYR OG TEKNISKE FEIL, STRØMFEIL, ELLER SVINGNINGER, STREIK, OPPTØYER, SIVILE UROLIGHETER, MANGEL PÅ ARBEIDSKRAFT ELLER MATERIALER, NATURKATASTROFER, KRIG, STATELIGE HANDLINGER, BESTILLINGER AV INNENLANDSKE ELLER UTENLANDSKE DOMSTOLER, IKKE-YTELSE AV TREDJEPARTER, ELLER NOEN ÅRSAKER UTENFOR RIMELIG KONTROLL AV OSS ELLER VÅRE LISENSGIVERE ELLER LISENSHAVERE, ELLER NOEN AV DE NEVNTE ENHETERS RESPEKTIVE FORHANDLERE, DISTRIBUTØRER, TJENESTER, OG LEVERANDØRER.

VIDERE GODTAR DU OG SAMTYKKER DU I AT VERKEN VI ELLER VÅRE LISENSGIVERE OG LISENSHAVERE, ELLER NOEN AV DE NEVNTE ENHETERS RESPEKTIVE FORHANDLERE, DISTRIBUTØRER, TJENESTELEVERANDØRER, ELLER LEVERANDØRER ER ANSVARLIG FOR (A) OEN INKOMPATIBILITET MELLOM GDC NETTSIDER OG ANDRE SIDER, SERVICE, PROGRAMVARE, ELLER MASKINVARE, ELLER (B) EVENTUELLE FORSINKELSER ELLER FEIL MAN KAN OPPLEVE VED OVENFØRINGER ELLER TRANSAKSJONER KNYTTET TIL GDC NETTSIDER PÅ EN NØYAKTIG ELLER RIMELIG TID.

BEGRENSNINGENE, UNNTAKENE, OG ANSVARSFRASKRIVELSENE I DENNE DELEN OG ANDRE STEDER I DISSE BRUKERVILKÅRENE GJELDER I DEN GRAD TILLATT AV GJELDENDE LOV.

DET KAN VÆRE AT GJELDENDE LOV IKKE TILLATER BEGRENSNING, UTELATELSE, ELLER ANSVARSFRASKRIVELSE AV ANSVAR FOR VISSE BESTEMMELSER I VILKÅR FOR BRUK, SÅ SLIKE UTELUKKELSER, BEGRENSNINGER ELLER PRESISERINGER GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG.

13. Jurisdiksjon og spørsmål om plass

Du samtykker i at enhver handling ved lov eller i egenkapital som følge av eller i forbindelse med disse brukervilkårene skal lagres, og at plassen ordentlig ligger bare i domstolene ved de Britiske Jomfruøyene, og du samtykker herved og sender til den personlige jurisdiksjonen av slike domstoler for det formål ved søksmål av en slik sak. Vi gir ingen garantier for at informasjon, innhold, eller materiale på noen GDC nettsider er passende eller tilgjengelig for bruk på et bestemt sted. De som velger å få tilgang til en GDC nettside gjør det på eget initiativ og er ansvarlig for å overholde alle gjeldende lover, inkludert, men ikke begrenset til, gjeldende lokale lover.

14. Endringer

Vi forbeholder oss retten til, etter eget diskresjon, til å endre, modifisere, legge til, eller slette deler av disse brukervilkårene når som helst uten forvarsel, og det er ditt ansvar for å gå igjennom disse brukervilkår for å sjekke eventuelle endringer. Ditt bruk av enhver GDC nettside etter endring av disse brukervilkårene vil betegne og utgjør ditt samtykke til og aksept av slike reviderte vilkår for bruk.

15. Avslutning

Disse vilkårene for bruk er effektive til den sier opp av deg eller oss. Du kan si opp disse bruksvilkårene når som helst ved å avslutte bruken av alle GDC nettsider og ødelegge alle materialer hentet fra noen og alle slike nettsider og all relatert dokumentasjon og alle kopier og installasjoner av disse, enten gjort under disse vilkårene for bruk eller på annen måte.

Vi kan umiddelbart avslutte disse bruksvilkårene med hensyn til deg (inkludert din adgang til enhver og alle GDC nettsider) uten grunn og uten advarsel til deg eller vår egen diskresjon. Ved oppsigelse må du slutte å bruke alle GDC nettsider og ødelegge all materiale hentet fra slike nettsider og alle kopier av disse, enten gjort under disse vilkårene for bruk eller på annen måte.

Vi har vedtatt og iverksatt en politikk som sørger for oppsigelsen, i relevante omstendigheter, av brukere som gjentatte ganger bryter med opphavsretten.

De bestemmelsene i disse bruksvilkårene, som i sin natur skal overleve oppsigelse av disse bruksvilkårene, skal så overleve en slik avslutning.

16. Alminnelige bestemmelser

Disse vilkårene for bruk skal styres av og tolkes i samsvar med lovene i staten New York og lovene i USA, uten av det tas hensyn til noen prinsipper om lov konflikter, Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene skal være ulovlig, ugyldig, eller på annen grunn ikke kan håndheves, skal denne bestemmelsen anses som atskilt fra disse vilkårene for bruk, og skal ikke påvirke gyldigheten og håndhevelsen av de gjenværende bestemmelsene. Ingen frafallelse av en bestemmelse i disse vilkårene for bruk av oss skal anses som en videre eller fortsatt fraskrivelse av slik bestemmelse eller andre bestemmelser, og vår manglende evne til å hevde en rettighet eller bestemmelse i henhold til disse bruksvilkårene skal ikke utgjøre en fraskrivelse av slike rettigheter eller bestemmelse. DU ER ENIG I AT NOEN SØKSMÅL SOM FØLGE AV ELLER RELATERT TIL GDC OMRÅDET MÅ STARTE INNEN ETT (1) ÅR ETTER AT SØKSMÅL PÅLØPER; ELLERS, SKAL SLIKT SØKSMÅL PERMANENT SPERRES.

17. Innkalling og forbeholdning av krenkelse av opphavsrett

Vi kan melde brudd på opphavsretten til våre brukere ved hjelp av et generelt varsel på enhver GDC nettside, elektronisk post til en brukers epostadresse i våre arkiver, eller skriftlig kommunikasjon sendt med førsteklasses post til en brukers fysiske adresse i våre registre. Hvis du mottar et sligs varsel, kan du gi skriftlig innsigelse til den utpekte agenten i den opprinnelige meldingen som inneholder informasjonen nedenfor. For å være effektiv, må motkravet være en skriftlig kommunikasjon som inkluderer det følgende:

 • Din fysiske eller elektroniske signatur; identifikasjon av materialet som har blitt fjernet eller der tilgang har blitt deaktivert, og stedet hvor materialet dukket opp før det ble fjernet eller tilgangen ble deaktivert; En uttagelse fra deg under ed, at du har en god tro om at materiale ble fjernet eller deaktivert som følge av en feil eller feilidentifisering av materialet som ble fjernet eller deaktivert; og ditt navn, fysiske adresse og telefonnummer, og en erklæring om at du samtykker i jurisdiksjonen til en føderal distriktsdomstol i den rettskrets hvor din fysiske adresse befinner seg, eller hvis din fysiske adresse er utenfor USA, for noen rettskrets der GDC kan finnes, og at du vil akseptere forkynnelse fra personen som leverte melding om angivelig krenkende materiale eller en representant for denne personen.
18. Språkversjoner

I tilfelle det foreligger et avvik mellom den engelskspråklige versjonen av denne policyen og alle andre språkversjoner, vil den engelskspråklige versjonen anses som korrekt. Du finner den engelske versjonen her: www.slotsource.co.uk/terms-conditions

arrow-right games-plus hamburger-menu home Asset 1 newsletter play-button review-feature site-type star tag-exit tick white-menu-star